EVE:sarvi

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *sarvi >

  • suomen sarvi
  • karjalan sarvi
  • vepsän sarv
  • vatjan sarvi
  • viron sarv
  • eteläviron sarv́
  • liivin sǭra

Merkitykset

karjala, vepsä, vatja, liivi

Kaikista itämerensuomalaisista kielistä tavataan ensisijainen merkitys 'sarvi'. Viron sanan muita merkityksiä ovat myös 'kädensija, kahva', liivin sanan muita merkityksiä 'kahva, kärki'.

Alkuperä

Sanalla on vastineita useimmissa uralilaisen kielikunnan haaroissa, eli se on peritty uralilaisesta kantakielestä. Vastineita ovat pohjoissaamen čoarvi (vastineet myös kaikissa muissa saamen kielissä), ersän сюро, mokšan śura, niitty- ja vuorimarin шур, komin ja udmurtin сюр sekä unkarin szarv. Kantauralin sanaksi voidaan rekonstruoida *śarwə ja sille merkitys 'sarvi', joka on säilynyt kaikissa tytärkielihaaroissa. Alun perin sana on lainattu arjalaisen kantakielen sanasta *ćr̥wā- 'sarvi', jota edustavat muun muassa avestan sruuā- 'kynsi; sarvi', khotanin sakan ṣū ja keskipersian srū 'sarvi'.