EVE:saada

From Sanat

saada

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *saa-

  • suomen saada
  • karjalan soaha
  • vepsän sada
  • vatjan saata
  • viron saama
  • eteläviron saama
  • liivin sǭdõ

Levikki ja merkitykset

Saada on hyvin monikäyttöinen verbi, jonka merkitykset voi jakaa kolmeen ryhmään: (1) transitiivisiin 'vastaanottaa (tahtoen t. tahtomattaan); onnistua hankkimaan t. tekemään', (2) intransitiivisiin 'tulla, saapua; ryhtyä johonkin; tulla joksikin' ja (3) modaalisiin 'olla lupa; olla mahdollista, voida; joutua, täytyä'. Transitiiviset merkitykset ovat suunnilleen samanlaisia kaikkialla itämerensuomessa. Suomen yleiskielessä saada-verbin intransitiiviset merkitykset ovat harvinaisia ja niillä on vanhentunut tai runollinen sävy, mutta muualla itämerensuomessa ne ovat paljon tavallisempia. Modaaliset merkitykset ovat yleisiä koko itämerensuomessa, mutta ne vaihtelevat kielittäin: esimerkiksi virossa ma ei saa joosta tarkoittaa lähinnä 'en voi juosta'.

Alkuperä

Saada-verbin vartalo saa- palautuu kantauralin asuun *saxǝ̑-. Verbin vastineita ovat itäisimpien saamelaiskielten sanat kuten kiltinänsaamen sākka̮d 'ottaa kiinni; saada', ersän mokšan самс, mokšan sajəms, sams 'tulla', niittymarin шуаш, vuorimarin шоаш 'tulla, saapua; saavuttaa; palata; saada; voida, ehtiä; kypsyä', komin суны 'saapua; saavuttaa; tavata' ja udmurtin сутыны 'saavuttaa'.

Kantauralin sana on mahdollisesti lainattu kanta-arjan eli kantaindoiranin asusta *saH-; tämä muoto on johdettu kanta-arjan verbijuuresta *sanH, joka esiintyy mm. muinaisindoarjan verbissä sanóti 'voittaa'.