EVE:purha

From Sanat

purha

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *purha

  • suomen purha
  • karjalan purha
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Pohjois-Karjalan ja Kainuun murteissa, karjalan kielessä ja lyydissä tavattava purha (lyydissä b-alkuinen burh(u)) on 'vesiputous; kosken t. virran kuohu'. Eräissä karjalan murteissa sanalla on muitakin merkityksiä: 'virta, koski', 'pyykki, pyykinpesu' ja 'riita, meteli'. Nämä ovat ilmeisesti kehittyneet 'kuohun' merkityksestä. Hyvin epävarmaa on, kuuluuko samaan yhteyteen Suojärveltä kirjattu purha 'seppele'.

Alkuperä

Purha on varhainen germaaninen lainasana. Sen lähtömuotona on kantagermaanin *fursaz 'koski; vesiputous', josta periytyy nykyruotsin fors 'koski'. Vaikka sanan levikki on itämerensuomessa suppea, on sen täytynyt lainautua varhain, koska *u viittaa varhaiseen germaaniseen lainanantajakieleen. Samoin kantasuomen *-rh- germaanisen *rs-yhtymän edustuksena viittaa lainautumiseen jo varhaiskantasuomen aikana.

Pohjoissaamen murteissa tavataan sana borsi 'kanjonissa virtaava kuohuva koski', joka on äänneasultaan kantasuomen sanan tarkka vastine. Saamen sana on joko varhainen rinnakkaislaina kantagermaanista, ellei sitten jo itämerensuomen ja saamen yhteisellä kantakielivaiheella ole ollut kontakteja kantagermaanin esimuotoon.