EVE:pullea

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *pullas >

  • suomen pullea←
  • karjalan pullakka←
  • vepsän pullištuda←
  • vatjan '
  • viron pullas
  • eteläviron '
  • liivin '

Merkitykset

karjala

Suomen ja karjalan vastineiden merkitys on 'pullea; pullistunut'. Sana esiintyy myös monissa johdoksissa, kuten suomen pullottaa, pullistaa ja karjalan pullistoa 'pullistaa, turvottaa'. Viron vastineella pullas tavataan merkitys 'täyteläinen, pullea' ja sanasta on myös johdos pullakas 'iso ja paksu (mies)'.

Alkuperä

Kantasuomen *pullas palautuu varhaiskantasuomen asuun *pulnas, joka on hyvin varhainen germaaninen laina. Sana on lainattu muodosta *fulna- 'täysi', joka edustaa varsinaista kantagermaania vanhempaa esigermaanista kielentasoa. Varsinaiseen kantagermaaniin on tästä kehittynyt *fullaz, jonka jatkajia myöhemmissä germaanisissa kielissä ovat esimerkiksi islannin fullur ja englannin full 'täysi'.

Kantasuomen sanalla on äänteellisesti säännöllinen vastine pohjoissaamen sanassa boldni 'kukkula, kumpu; kummun jyrkähkö huippu' (vastineet myös etelä-, piitimen ja luulajansaamessa). Itämerensuomalaisten kielten ja saamelaiskielten sanat voivat olla joko erillisiä lainasanoja esigermaanista tai periaatteessa myös kantasuomea ja kantasaamea edeltävään yhteiseen kantakielivaiheeseen saatuja. Jälkimmäinen vaihtoehto on sikäli epätodennäköinen, että itämerensuomen ja saamen eriytyminen on nykytiedon valossa tapahtunut hyvin varhain, luultavasti ennen germaanikontaktien alkamista ja kaukana Itämeren alueelta.