Etymologiadata:imsm:pullas

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

*pullas

Vastineet:

mksm. *pullas < kksm. *pulnas < vksm. *pulna-s (P.K.)

SSA:n sana-artikkeli

Etymologiadata:imsm:pullas/ssa

SSA:n jälkeen kannatetut etymologiat

Länsiuralilainen
Lähde, s. Väite Argumentit
Aikio 2006 SUSA: 18–19 + + imsm = saaP boldni < *polnē [Pekka Sammallahti]
Germaanisperäinen
Lähde, s. Väite Argumentit
Aikio 2006 SUSA: 18–19 + + imsm ~ saa ← esigerm *fulna- ’täysi’, > isl fullur, en, no full jne.

Keskustelu

Etymologiadata talk:imsm:pullas