EVE:petäjä

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

petäjä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *petägä

  • suomen petäjä
  • karjalan petäjä
  • vepsän pedai
  • vatjan petäjä
  • viron pedajas←
  • eteläviron petäi
  • liivin piedāg

Levikki ja merkitykset

karjala
vatja
viro
liivi
Sanalla on kaikkialla itämerensuomessa merkitys 'mänty (Pinus sylvestris)'. Varsinaiskarjalassa merkityksenä on myös 'männyn nilakerros, pettu'.

Alkuperä

Petäjän kantasanana on uralilainen perintösana, joka voidaan palauttaa kantauralin asuun *pečä. Kantauralin sanan merkitys 'mänty' on täysin varmasti rekonstruoitavissa, koska se on säilynyt kaikissa tytärkielten vastineissa. Petäjä, varhaiskantasuomen *pečä-kä on alkujaan johdos. Johtamattoman kantasanan *pečä vastineita ovat pohjoissaamen beahci 'mänty, honka; pettu' (vastineineen muissakin saamen kielissä), ersän пиче, mokšan ṕitšɛ̆, komin пожӧм, udmurtin пужым 'mänty' sekä luultavasti niittymarin пӱнчӧ sekä vuorimarin пӹнжӹ 'mänty'. Marin sanojen н [n] on kuitenkin hankala selittää samanlaisesta uralilaisen kantakielen muodosta, johon mm. kantasuomen sana viittaa. Permiläisten kielten sanat ovat alkujaan johdoksia (johdinainesta on komin -ӧм ja udmurtin -ым).