EVE:petäjä

From Sanat

petäjä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *petägä

  • suomen petäjä
  • karjalan petäjä
  • vepsän pedai
  • vatjan petäjä
  • viron pedajas←
  • eteläviron petäi
  • liivin piedāg

Levikki ja merkitykset

karjala · vatja · viro · liivi

Sanalla on kaikkialla itämerensuomessa merkitys 'mänty (Pinus sylvestris)'. Varsinaiskarjalassa merkityksenä on myös 'männyn nilakerros, pettu'.

Alkuperä

Petäjän kantasanana on uralilainen perintösana, joka voidaan palauttaa kantauralin asuun *pečä. Kantauralin sanan merkitys 'mänty' on täysin varmasti rekonstruoitavissa, koska se on säilynyt kaikissa tytärkielten vastineissa. Petäjä, varhaiskantasuomen *pečä-kä on alkujaan johdos. Johtamattoman kantasanan *pečä vastineita ovat pohjoissaamen beahci 'mänty, honka; pettu' (vastineineen muissakin saamen kielissä), ersän пиче, mokšan ṕitšɛ̆, komin пожӧм, udmurtin пужым 'mänty' sekä luultavasti niittymarin пӱнчӧ sekä vuorimarin пӹнжӹ 'mänty'. Marin sanojen н [n] on kuitenkin hankala selittää samanlaisesta uralilaisen kantakielen muodosta, johon mm. kantasuomen sana viittaa. Permiläisten kielten sanat ovat alkujaan johdoksia (johdinainesta on komin -ӧм ja udmurtin -ым).