EVE:pelto

From Sanat

pelto

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *pëlto

  • suomen pelto
  • karjalan pelto
  • vepsän pöud
  • vatjan põlto
  • viron põld
  • eteläviron põld
  • liivin S pehld

Levikki ja merkitykset

Kaikista itämerensuomalaisista kielistä tavataan merkitys 'pelto'. Karjalassa merkityksenä on myös 'pellossa kasvava vilja'.

Alkuperä

Kantasuomen sana on varhainen germaaninen laina. Lähtömuotona on ollut kantagermaanin *felþa 'pelto', josta mm. nykysaksan Feld 'avoin maa, pelto, kenttä' ja englannin field 'pelto, niitty, kenttä'. Ruotsissa tämän germaanisen sanan ainoa varma suora jatkaja on vain historiallisissa yhteyksissä säilyneen sanan urfjäll 'yhteismaasta erotettu pelto- tai laiduntilkku' jälkiosa.