EVE:pelto

  From Sanat

  pelto

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *pëlto

  • suomen pelto
  • karjalan pelto
  • vepsän pöud
  • vatjan põlto
  • viron põld
  • eteläviron põld
  • liivin S pehld

  Levikki ja merkitykset

  Kaikista itämerensuomalaisista kielistä tavataan merkitys 'pelto'. Karjalassa merkityksenä on myös 'pellossa kasvava vilja'.

  Alkuperä

  Kantasuomen sana on varhainen germaaninen laina. Lähtömuotona on ollut kantagermaanin *felþa 'pelto', josta mm. nykysaksan Feld 'avoin maa, pelto, kenttä' ja englannin field 'pelto, niitty, kenttä'. Ruotsissa tämän germaanisen sanan ainoa varma suora jatkaja on vain historiallisissa yhteyksissä säilyneen sanan urfjäll 'yhteismaasta erotettu pelto- tai laiduntilkku' jälkiosa.