EVE:peijaat

  From Sanat

  peijaat

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *peijeh

  • suomen peijas←
  • karjalan peijahat←
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron peie
  • liivin S peijed←

  Levikki ja merkitykset

  Suomesta, virosta ja Salatsin liivistä tavataan merkitys 'kuolleen kunniaksi järjestetyt syömingit ja juomingit, hautajaiset'. Suomesta tavataan myös merkitys 'karhunpeijaiset' eli 'kaadetun karhun kunniaksi järjestetty juhla'. Karjalassa peijahat merkitsee nimenomaan 'karhunpeijaisia'.

  Alkuperä

  Itämerensuomalaisella sanueella ei ole vastineita etäsukukielissä. Sana on luultavasti lainaa kanta-arjalaisesta (tai kantairanilaisesta) sanasta *paHiyas 'juomauhri', jonka vastine on sanskritin péyaḥ 'juomauhri'. Lähtömuoto on johdos arjalaisesta verbijuuresta *paH 'juoda'.