EVE:peijaat

From Sanat

peijaat

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *peijeh

  • suomen peijas←
  • karjalan peijahat←
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron peie
  • liivin S peijed←

Levikki ja merkitykset

Suomesta, virosta ja Salatsin liivistä tavataan merkitys 'kuolleen kunniaksi järjestetyt syömingit ja juomingit, hautajaiset'. Suomesta tavataan myös merkitys 'karhunpeijaiset' eli 'kaadetun karhun kunniaksi järjestetty juhla'. Karjalassa peijahat merkitsee nimenomaan 'karhunpeijaisia'.

Alkuperä

Itämerensuomalaisella sanueella ei ole vastineita etäsukukielissä. Sana on luultavasti lainaa kanta-arjalaisesta (tai kantairanilaisesta) sanasta *paHiyas 'juomauhri', jonka vastine on sanskritin péyaḥ 'juomauhri'. Lähtömuoto on johdos arjalaisesta verbijuuresta *paH 'juoda'.