EVE:pato

  From Sanat

  pato

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *pato

  • suomen pato
  • karjalan pato
  • vepsän pado
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  Sanan itämerensuomalainen levikki rajoittuu Suomenlahden pohjoispuolelle. Päämerkitys on kaikkialla '(kala)pato, sulku', murteittain tavataan myös merkitys 'tukkisuma'.

  Alkuperä

  Pato on uralilainen perintösana, jonka kantauralilaiseksi asuksi voidaan rekonstruoida *padaw tai *pado. Myös kantauralin sanan merkitykseksi voidaan rekonstruoida 'pato' tai 'kalapato'. Vastineet sanalla on kaikissa saamelaiskielissä – esim. pohjoissaamen buođđu 'kalapato, lohipato; pato; sulku' –, hantilaiskielissä – esim. itähantin păl 'pato' – ja unkarissa – fal 'seinä'.