EVE:patja

  From Sanat

  patja

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *patja

  • suomen patja
  • karjalan patja
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron padi
  • eteläviron padi
  • liivin paḑā

  Levikki ja merkitykset

  Suomen murteissa sanan merkitys on 'patjan' ohella 'länkien pehmike'. Jälkimmäinen tavataan myös karjalassa, jossa sana esiintyy vain muutamassa vienalaismurteessa. Merkitystä 'patja' ei tavata karjalassa lainkaan. Viron ja eteläviron sanojen merkitys on 'tyyny' tai 'pehmike, toppaus, pielus', kun taas liivin sana merkitsee sekä 'patjaa' että 'tyynyä'.

  Alkuperä

  Kantasuomen sana on varhainen germaaninen laina. Lähtömuotona on ollut kantagermaanin sana, joko maskuliini *badjaz, josta ovat kehittyneet muinaisskandinaavin beðr 'patja' ja muinaisruotsin bædder, nykyruotsin bädd 'vuode', tai neutri *badja, jota taas jatkavat muun muassa saksan Bett, muinaisenglannin bedd ja nykyenglannin bed 'vuode'.