EVE:patja

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

patja

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *patja

  • suomen patja
  • karjalan patja
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron padi
  • eteläviron padi
  • liivin paḑā

Levikki ja merkitykset

karjala
viro
liivi
Suomen murteissa sanan merkitys on 'patjan' ohella 'länkien pehmike'. Jälkimmäinen tavataan myös karjalassa, jossa sana esiintyy vain muutamassa vienalaismurteessa. Merkitystä 'patja' ei tavata karjalassa lainkaan. Viron ja eteläviron sanojen merkitys on 'tyyny' tai 'pehmike, toppaus, pielus', kun taas liivin sana merkitsee sekä 'patjaa' että 'tyynyä'.

Alkuperä

Kantasuomen sana on varhainen germaaninen laina. Lähtömuotona on ollut kantagermaanin sana, joko maskuliini *badjaz, josta ovat kehittyneet muinaisskandinaavin beðr 'patja' ja muinaisruotsin bædder, nykyruotsin bädd 'vuode', tai neutri *badja, jota taas jatkavat muun muassa saksan Bett, muinaisenglannin bedd ja nykyenglannin bed 'vuode'.