EVE:pappi

  From Sanat

  pappi

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *pappi

  • suomen pappi
  • karjalan pappi
  • vepsän pap’
  • vatjan pappi
  • viron papp
  • eteläviron papṕ
  • liivin päp

  Levikki ja merkitykset

  karjala · vatja · viro · liivi

  Merkitys 'pappi' tavataan kaikista itämerensuomalaisista kielistä, mutta virossa ja etelävirossa sana on sävyltään arkinen ja viittaa yleensä vain ortodoksiseen pappiin. Osassa karjalan kielen murteita pappi on saanut lisämerkityksiä 'pappila', 'seurakunta' ja 'paasto'. Vatjassa pappi voi olla myös 'tonttu, haltia'; samoin viron rehepapp ja eteläviron rehepapṕ merkitsevät 'riihitonttua'.

  Alkuperä

  Sana on lainattu kantasuomeen vähän ennen sen jakautumista tytärkielikseen. Lainalähteenä on ollut slaavilainen sana jota edustavat muinaisvenäjän попъ ja nykyvenäjän поп 'pappi'. Slaaviin sana on lainautunut muinaisyläsaksasta, mutta alkujaan se on kreikkalaista alkuperää.