EVE:pappi

From Sanat

pappi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *pappi

  • suomen pappi
  • karjalan pappi
  • vepsän pap’
  • vatjan pappi
  • viron papp
  • eteläviron papṕ
  • liivin päp

Levikki ja merkitykset

karjala · vatja · viro · liivi

Merkitys 'pappi' tavataan kaikista itämerensuomalaisista kielistä, mutta virossa ja etelävirossa sana on sävyltään arkinen ja viittaa yleensä vain ortodoksiseen pappiin. Osassa karjalan kielen murteita pappi on saanut lisämerkityksiä 'pappila', 'seurakunta' ja 'paasto'. Vatjassa pappi voi olla myös 'tonttu, haltia'; samoin viron rehepapp ja eteläviron rehepapṕ merkitsevät 'riihitonttua'.

Alkuperä

Sana on lainattu kantasuomeen vähän ennen sen jakautumista tytärkielikseen. Lainalähteenä on ollut slaavilainen sana jota edustavat muinaisvenäjän попъ ja nykyvenäjän поп 'pappi'. Slaaviin sana on lainautunut muinaisyläsaksasta, mutta alkujaan se on kreikkalaista alkuperää.