EVE:pätsi

From Sanat

pätsi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *päcci

  • suomen pätsi
  • karjalan pättši
  • vepsän päč
  • vatjan '
  • viron päts
  • eteläviron pätś
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Pohjoisessa itämerensuomessa pätsi on yleisesti 'uuni, kiuas'. Suomen murteissa sanalla on myös merkityksiä 'tulisija; hiillos, kuumuus uunissa; ulkoleivinuuni; kadotus, helvetti'. Virossa ja etelävirossa on käytössä yhdyssana pätsahi / pätśahi 'leivinuuni'. Sen alkuosa päts / pätś tarkoittaa 'limppua'. Tämä merkitys voi olla kansanetymologinen: kun yhdyssanan alkuosa jäi käytöstä itsenäisenä sanana, tuli mahdolliseksi hahmottaa päts-ahi, alun perin 'leivinuuni-uuni' (viron ahi on suomen ahjo-sanan vastine), 'leipä-uunina', jolloin sanan alkuosalle syntyi 'leivän' merkitys.

Alkuperä

Pätsi on lainaa slaavilaisesta sanasta, jota edustaa mm. venäjän печь 'uuni, kiuas'.