EVE:orava

  From Sanat

  orava

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *oraba

  • suomen orava
  • karjalan orava
  • vepsän orav
  • vatjan õrava
  • viron orav
  • eteläviron orrav
  • liivin vȯrābõz←

  Levikki ja merkitykset

  Merkitys 'orava, Sciurus vulgaris' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä.

  Alkuperä

  Orava palautuu kantauralin sanaan *ora 'orava'. Kantasuomen *orava edustaa vanhaa johdosta *orawa, jolla on tarkka vastine saamelaiskielissä, esim. pohjoissaamen oarri ja koltansaamen vuäʹrrev 'orava'.

  Kantauralin sanaa *ora jatkavat ersän ур ja mokšan ura, niitty- ja vuorimarin ур , komin ур 'orava' sekä matorin orop 'viiruorava'. Merkityksen 'orava' ohella mordvalais- ja marilaiskielten sekä komin sanoille, samoin kuin kiltinän- ja turjansaamen vastineille, on kehittynyt merkitys 'kopeekka', mikä juontuu oravannahkojen käytöstä maksuvälineinä ennen nykyisen kaltaista rahaa. Myös suomen raha-sana on alun perin merkinnyt (oravan) nahkaa.