EVE:orasa

From Sanat

orasa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *orasa

  • suomen orasa
  • karjalan orattšu←
  • vepsän oraž
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

karjala · [5921 ]

Karjalasta ja vepsästä löytyvä merkitys 'karju' edustaa sanan laina-alkuperän valossa alkuperäisempää merkitystä. Suomen sanan merkitys 'salvettu karju' on luultavasti kehittynyt tästä myöhemmin. Toisaalta myös mokšamordvan vastineen merkitys on 'salvettu karju', mutta tämä voi olla rinnakkaiskehitystä. Vepsästä löytyy myös merkitys 'urospuolinen eläin', joka on sekundääristi kehittynyt 'karjun' merkityksestä.

Alkuperä

Vaikka sana löytyy vain pohjoisista itämerensuomalaisista kielistä, palautuu se kantasuomea vanhempaan kielentasoon, koska mokšamordvasta löytyy vastine urǝźi. Mokšan ja kantasuomen sanat voidaan johtaa länsiuralilaisesta kantamuodosta *woraća. Itämerensuomalaisten kielten ja mordvalaiskielten yhteiseen kantakieleen sana on lainattu indoiranilaisen kantakielen sanasta *warāʒ́hás, jota vastaa sanskritissa sana varāháḥ 'karju'.