EVE:onki

From Sanat

onki

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *onki

  • suomen onki
  • karjalan onki
  • vepsän ong
  • vatjan õntši
  • viron õng
  • eteläviron ynǵ
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

karjala · vatja · [5894 ]

Merkitys 'onki' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä, joissa sana esiintyy. Lisäksi merkitys 'ongenkoukku' esiintyy karjalassa ja vepsässä. Karjalassa tavataan lisäksi merkitys 'koukkupyydys; (monikossa) pitkäsiima'.

Alkuperä

Sanueella on vastineet saamelaiskielissä (pohjoissaamen vuogga 'viehe; onki, ongenkoukku'; vastineet kaikissa saamelaiskielissä paitsi akkalansaamessa) sekä marin kielissä (niittymarin оҥго, vuorimarin онгы 'rengas, silmukka, lenkki, sanka'), eli se palautuu kantauraliin. Kantauralin asuksi voidaan rekonstruoida *oŋkə. Uralilainen sana on alkujaan indoeurooppalainen, luultavasti arjalainen laina. Kanta-arjan muoto (H)ankás 'koukku' (> sanskritin aṅkáḥ) sopii äänteellisesti ja semanttisesti hyvin lainan lähtömuodoksi, mutta koska sillä on äänteellisesti samankaltaisia vastineita monissa muissa indoeurooppalaisissa kielissä, on tarkan lähtömuodon määrittely hankalaa. Kantagermaanin *angan- 'kaari; kaula' sopisi myös lainalähteeksi äänneasunsa puolesta, mutta itämerensuomesta mariin ulottuvan levikin takia germaaninen lainaoletus ei ole todennäköinen (näin laajalevikkisiä germaanilainoja ei tunneta).