EVE:olut

  From Sanat

  olut

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *olut

  • suomen olut
  • karjalan olut
  • vepsän olut
  • vatjan õluᴅ
  • viron õlu
  • eteläviron oluq
  • liivin vȯ’l

  Levikki ja merkitykset

  Sana merkitsee kaikkialla itämerensuomessa olutta, viljamaltaista käyttämällä valmistettua alkoholipitoista juomaa.

  Alkuperä

  Olutta on pidetty vanhana lainana joko balttilaiselta taholta sanasta, jota edustavat liettuan alùs ja latvian alus 'olut', tai muinaisgermaanisesta sanasta *aluþ, jonka jatkajia ovat samoin 'olutta' merkitsevät muinaisnorjan ǫl, nykyruotsin öl, muinaisenglannin ealu ja nykyenglannin ale. Alkuvokaalin paremman vastaavuuden takia on esitetty, että kyseessa olisi vielä paljon vanhempi laina germaanista sanaa edeltäneestä kantaindoeurooppalaisesta muodosta *olut. Tämä on kuitenkin melko epätodennäköistä, koska jälkitavun u-vokaalia ja varsinkaan -ut-loppuista sanavartalotyyppiä ei yleensä voida osoittaa olleen vielä kantasuomea kovin paljon varhaisemmissa kielentasoissa.

  Luontevammin sanan äänneasu selittyy lainana sellaisesta myöhäisen kantaskandinaavin vaiheesta, jossa ensitavun vokaali on seuraavan u:n takia jo pyöristynyt mutta toinen tavu ei ole vielä kadonnut sanan taivutusmuodoista (*ǫluþ-; þ merkitsee samanlaista rakoäännettä kuin th englannin sanassa think).