EVE:nussia

From Sanat

nussia

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *nussi-

  • suomen nussia
  • karjalan nussie
  • vepsän '
  • vatjan nussia
  • viron nussima
  • eteläviron nuśma
  • liivin nuššõ

Levikki ja merkitykset

karjala · vatja · viro · liivi

Verbin merkitys on kaikkialla itämerensuomessa 'naida, olla sukupuoliyhteydessä'.

Alkuperä

Kyseessä voi olla vanha skandinaavinen laina: skandinaavisista kielistä tunnetaan sellaisia muodoltaan ja merkitykseltään samankaltaisia sanoja kuten suomenruotsin murteiden nossa ’kiskoa, repiä; hangata, hieroa’, muinaistanskan nusse ’olla sukupuoliyhteydessä; suudella’ ja nykytanskan nusse ’hyväillä’ sekä toisaalta muinaisnorjan nosi ’hevosen siitin’ ja nykytanskan nosse ’kivekset; penis’.