EVE:nuoli

From Sanat

nuoli

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *nooli

  • suomen nuoli
  • karjalan nuoli
  • vepsän nol
  • vatjan '
  • viron nool
  • eteläviron nu̬u̬ĺ
  • liivin nūoļ

Levikki ja merkitykset

Perusmerkitys kautta itämerensuomen on 'nuoli'. Virossa tavataan myös merkitys 'jousi'.

Alkuperä

Sana palautuu uralilaiseen kantakieleen. Kantauralin sanan asuksi voidaan rekonstruoida *ńe̮lə. Etäsukukielisiä vastineita ovat 'nuolta' merkitsevät pohjoissaamen njuolla (vastineet myös muissa saamen kielissä), ersän нал, mokšan nal, niittymarin нӧлӧ, komin ньӧв, udmurtin ньӧл, itä- ja pohjoishantin ńal, etelähantin ńot, etelä- ja länsimansin ńēl, pohjois- ja itämansin ńāl, unkarin nyíl sekä samojedikielten sanat kuten tundranenetsin тӯ-ни 'pyssy' (sanan jälkiosa on 'nuoli'-sanan vastine) ja kamassin ней 'nuoli' (sanalla on vastineet kaikissa samojedikielissä).