EVE:noita

From Sanat

noita

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *noita

  • suomen noita
  • karjalan noita
  • vepsän noid
  • vatjan nõita
  • viron nõid
  • eteläviron nõid
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Merkitys 'noita' tai 'tietäjä' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä, joissa sana esiintyy. Vatjan vastineella on myös merkitys 'noituus'.

Alkuperä

Kyseessä on luultavasti uralilainen perintösana. Kantasuomen sanalla on säännöllinen vastine kaikissa saamelaiskielissä, esimerkiksi pohjoissaamen noaidi 'tietäjä, noita'. Itämerensuomalaisten ja saamelaisten sanojen yhteiseksi kantamuodoksi voidaan rekonstruoida *nojta. Luultavasti vastineita ovat myös ersämordvan verbi nud'ńems 'ennustaa' (tämä olisi johdos kantauralin sanasta *nojta, joka ei itsenäisenä sanana ole mordvalaiskielissä säilynyt) sekä pohjoismansin ńājt 'šamaani, noita' (vastineet myös muissa mansilaiskielissä). Jälkimmäisen sanan yhteenkuuluvuutta itämerensuomen ja saamen sanojen kanssa on epäilty, koska vokaalivastaavuus ei ole säännöllinen.