EVE:nitoa

From Sanat

nitoa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *nito-

  • suomen nitoa
  • karjalan nituo
  • vepsän '
  • vatjan nitoa
  • viron niduma
  • eteläviron '
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Sanalla on merkitys 'nitoa' koko itämerensuomalaisella levikkialueellaan eli suomessa, karjalassa, vatjassa ja virossa. Myös laajempaa merkitystä 'sitoa' tavataan näiden kielten vastineilta. Joissakin karjalan kielen murteissa tavataan myös merkitykset 'tunkea, tuppautua'.

Alkuperä

Kantasuomen verbi voidaan palauttaa länsiuralilaiseen kantakieleen, jonka asusta *ńida- kantasuomen *nito- on johdos, mikäli kantasuomen *-o on johdin. Joka tapauksessa *-o on länsiuralilaista tasoa myöhemmän kehityksen tulosta. Länsiuralilaisen verbin säännöllisiä perillisiä ovat pohjoissaamen njađđit 'nitoa, niitata (kiinni), ommella, neuloa' (vastineet useimmissa saamen kielissä etelä- ja uumajansaamea lukuunottamatta) sekä ersän недямс ja mokšan ńed́ams 'pujottaa, pujotella, ripustaa'. Länsiuralilaisen sanan alkuperäinen merkitys on luultavasti ollut 'nitoa' tai 'sitoa'.