EVE:niellä

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *neele- >

  • suomen niellä
  • karjalan niellä
  • vepsän '
  • vatjan neellä
  • viron neelama
  • eteläviron ni̬i̬ldmä
  • liivin nīelõ

Merkitykset

karjala, vatja, liivi

Merkitys 'niellä' tavataan kautta itämerensuomen.

Alkuperä

Sana palautuu kantauralin verbivartaloon *ńälǝ-. Vastineita löytyy useimmista sukukielistä: pohjoissaamen njiellat 'niellä; imeä, niellä (virrasta, koskesta)' (vastineet kaikissa saamen kielissä), ersän нилемс, mokšan ńiĺəms 'niellä', niitty- ja vuorimarin нелаш 'niellä; syödä, napata (kalastuksessa)', komin ньывны, udmurtin ньылыны 'niellä', pohjoismansin ńalt- (alkujaan johdos; vastineet myös muissa mansin kielissä), itä- ja pohjoishantin ńel-, etelähantin ńet- ja unkarin nyel 'niellä'.