EVE:niellä

  From Sanat

  niellä

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *neele-

  • suomen niellä
  • karjalan niellä
  • vepsän '
  • vatjan neellä
  • viron neelama
  • eteläviron ni̬i̬ldmä
  • liivin nīelõ

  Levikki ja merkitykset

  Merkitys 'niellä' on sama kautta itämerensuomen.

  Alkuperä

  Sana palautuu kantauralin verbivartaloon *ńälǝ-. Vastineita löytyy useimmista sukukielistä: pohjoissaamen njiellat 'niellä; imeä, niellä (virrasta, koskesta)' (vastineet kaikissa saamen kielissä), ersän нилемс, mokšan ńiĺəms 'niellä', niitty- ja vuorimarin нелаш 'niellä; syödä, napata (kalastuksessa)', komin ньывны, udmurtin ньылыны 'niellä', pohjoismansin ńalt- (alkujaan johdos; vastineet myös muissa mansin kielissä), itä- ja pohjoishantin ńel-, etelähantin ńet- ja unkarin nyel 'niellä'.