EVE:nato

  From Sanat

  nato

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *nato

  • suomen nato
  • karjalan nato
  • vepsän nado
  • vatjan nato
  • viron nadu
  • eteläviron nado
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  Sana merkitsee 'puolison sisarta' kautta itämerensuomen. Nykysuomessa sana on jäänyt harvinaiseksi käly-sanan merkityksen laajennuttua.

  Alkuperä

  Sana on peritty uralilaisesta kantakielestä, ja sen vastineita tavataan itämerensuomalaisen kieliryhmän lisäksi myös saamesta (eteläsaamen nååte 'vaimon nuorempi sisar'), marista (niittymarin нудо, vuorimarin нуды 'nuorempi käly, puolison nuorempi sisar') ja samojedikielistä (esimerkiksi tundranenetsin надо 'vaimon tai miehen nuorempi veli'). Kantauralin asuksi voidaan rekonstruoida *nataw. Sanan alkuperäistä merkitystä on kuitenkin vaikea rekonstruoida tarkasti, koska tytärkielten merkitykset ovat vaihtelevia, vaikka niillä onkin yhdistävä tekijä 'puolison sukulainen'. Samanlaiset merkityksen rekonstruoinnin vaikeudet koskevat monia muitakin uralilaisia sukulaistermejä.