EVE:mykkä

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

mykkä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *mükkä

  • suomen mykkä
  • karjalan mykkä
  • vepsän '
  • vatjan müttšä
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
viro
Sanan mykkä merkitys on 'puhekyvytön, puhumaton' sekä suomessa, karjalassa että vatjassa. Sana esiintyy suomalaislainana myös viron koillisrannikolla.

Alkuperä

Sanalla on säännöllinen vastine saamelaiskielissä, esimerkiksi pohjoissaamen mahkkit 'kertoa epäselvästi' ja eteläsaamen magkalidh. Mahdollisia vastineita esiintyy myös vuorimarissa, mə̑k ilmaisussa мык манаш агыл 'lakata puhumasta' sekä permiläiskielissä, komin мыктавны 'änkyttää, mumista' ja udmurtin мык ilmaisussa мык-мак вераське 'puhuu epäselvästi', mutta nämä etäsukukielten sanat kaipaavat vielä lisätutkimusta. Ainakin itämerensuomalaisten kielten ja saamen kielten sanat voidaan palauttaa kantauralin asuun *mükkä. Sanaa on pidetty lainana kanta-arjalaisesta ajdektiivista *múHkas, josta sanskritin mū́kaḥ 'mykkä, vaiti oleva'. Selitys on semanttisesti ongelmaton, mutta sen tekee epävarmaksi uralilainen *ü vastaamassa arjalaista *ū́:ta; äännesubstuutiolle *ü ← *ū́ ei ole vakuuttavia rinnakkaistapauksia, ei myöskään myöhemmälle *ü ~ *u -vaihtelulle kantauralilaisena aikana (suomesta tällaista vaihtelua tavataan, esimerkiksi tuhma ~ tyhmä).