EVE:mesi

From Sanat

mesi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *meci

  • suomen mesi
  • karjalan mesi
  • vepsän mezi
  • vatjan mesi
  • viron mesi
  • eteläviron mesi
  • liivin me’ž

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi · [4941 ]

Merkitys 'mesi' tavataan koko itämerensuomalaisella kielialueella. Lisäksi merkitys 'hunaja' löytyy useimmista kielistä. Lyydin vastineelle on kehittynyt myös merkitys 'sima'.

Alkuperä

Sanalla on vastineita useissa uralilaisissa kielissä: ersämordvan медь, mokšamordvan med’, komin ма, udmurtin му, unkarin méz ‘hunaja’ eli se periytyy uralilaisesta kantakielestä. (Perinteisesti myös niittymarin мӱй, vuorimarin мӱ 'hunaja' on luettu vastineiden joukkoon, mutta viime aikaisessa tutkimuksessa on päädytty pitämään marin sanaa lainana udmurtista.) Kantauralin sanaksi voidaan rekonstruoida *metə. Sana on lainattu kantakieleen esi-indoiranilaisesta kielestä (kantaindoirania edeltävästä kielimuodosta), jossa sana oli asussa *médhu (tästä myöhemmin kantaindoiranin *mádhu ja sanskritin mádhu ‘makea juoma, hunaja’).