EVE:mahla

From Sanat

mahla

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *mahla

  • suomen mahla
  • karjalan mahla
  • vepsän '
  • vatjan mahla
  • viron mahl
  • eteläviron mahl
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro

Mahla merkitsee itämerensuomalaisissa kielissä puun mahlaa, puunrungon johtosolukossa keväisin virtaavaa sokeripitoista nestettä, jota etenkin koivusta valutetaan juomakäyttöön. Tämä on myös viron murteissa tavallisin merkitys, vaikka viron yleiskielessä mahl tarkoittaa yleensä 'mehua'.

Alkuperä

Sanan vanhana vastineena on pidetty saamen 'verta', 'keittoa' ja 'mahlaa' merkitsevää málli-sanaa (tällä pohjoissaamen sanalla on vastineet kaikissa saamelaiskielissä). Äännehistorian kannalta yhdistelmä olisi kuitenkin monin tavoin epäsäännöllinen, ja saamen sanan (sekä sen johdoksen mális '(keitetty) ateria') on osoitettu olevan todennäköisesti lainaa kantaskandinaavin sanasta *māla-, jota jatkavat muinaisnorjan mál ja nykyruotsin mål 'ateria', kun taas 'mahla'-merkityksessä saamen sana on lainattu suomesta. Itämerensuomen mahla-sanan alkuperä jää siten tällä tietoa hämäräksi.