EVE:maata

From Sanat

maata

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *makada-

  • suomen maata
  • karjalan moata
  • vepsän magata
  • vatjan magata
  • viron magama
  • eteläviron magama
  • liivin ma’ggõ

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi · [4762#a ]

Verbillä on koko itämerensuomalaisella kielialueella merkitys 'maata, olla pitkällään'. Eteläisissä kielissä (vatja, viro, eteläviro, liivi) ensisijainen merkitys on 'nukkua', joka esiintyy sivumerkityksenä myös muualla. Ympäri kielialueen tunnetaan myös merkitys 'olla sukupuoliyhteydessä'.

Alkuperä

Sanalle ei ole voitu osoittaa vastineita muista uralilaisista kielistä. Mahdollisesti kyseessä on kantasuomeen saatu laina kantagermaanin verbistä *makō(ja)n-, jonka jatkajia ovat mm. saksan machen ja englannin make 'tehdä'. Merkitysten eriävyyden takia etymologia on epävarma, mutta sitä on perusteltu sellaisilla germaanisanueen 'lepäämiseen' liittyvillä johdoksilla kuten saksan (jo keskiyläsaksan) Gemach 'mukavuus, rauha; suoja, lepopaikka, huone'.