EVE:maa

From Sanat

maa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *maa

  • suomen maa
  • karjalan moa
  • vepsän ma
  • vatjan maa
  • viron maa
  • eteläviron maa
  • liivin

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Sanan vastineet tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Koko kielialueella se merkitsee sekä 'maanpintaa, maaperää, maa-ainesta' että 'valtakuntaa, valtiota', useissa kielissä myös 'maailmaa'.

Alkuperä

Kantasuomen sana on peräisin kantauralin sanasta *me̮xǝ̑ 'maa'. Sen vastineita ovat komin ja udmurtin му 'maa', pohjoismansin 'paikka, maa' ja itähantin mĕγ 'maa' (vastineet myös muissa hantin kielissä). Sanalla on vastine myös marissa, mutta se ei esiinny itsenäisenä sanana, vaan ainoastaan alkuosana м-, мӱ- niittymarin sanassa мланде ja vuorimarin sanassa мӱлӓндӹ 'maa'.