EVE:liemi

From Sanat

liemi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *leemi

  • suomen liemi
  • karjalan liemi
  • vepsän lem’
  • vatjan leemi
  • viron leem
  • eteläviron li̬i̬ḿ
  • liivin līem

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Liemi vastineineen merkitsee itämerensuomalaisissa kielissä vettä tai muuta nestettä, jossa ruoka keitetään, tai vähän kiinteitä aineksia sisältävää keittoa. Sanalla voidaan eri kielissä myös viitata ruoka-aineista esim. survoessa erottuviin tai muunkinlaisiin nesteisiin.

Alkuperä

Liemellä on uralilaisissa kielissä laajalti vastineita, jotka merkitsevät 'lientä' tai 'keittoa': näitä ovat esimerkiksi pohjoissaamen liepma, ersän лем, mokšan ĺäm, niitty- ja vuorimarin лем, udmurtin лым ja pohjoismansin lām. Unkarin on 'liemi, mehu' ja sen johdos leves puolestaan 'keitto', tundranenetsin vastine евэй 'liemi' ja nganasanin d́eməə 'verestä, lihasta, jauhoista ja vedestä tehty puuro'. Sanan kantauralilaisen asun voidaan päätellä olleen *lämə ja merkinneen lientä tai keittoa.