EVE:liemi

  From Sanat

  liemi

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *leemi

  • suomen liemi
  • karjalan liemi
  • vepsän lem’
  • vatjan leemi
  • viron leem
  • eteläviron li̬i̬ḿ
  • liivin līem

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Liemi vastineineen merkitsee itämerensuomalaisissa kielissä vettä tai muuta nestettä, jossa ruoka keitetään, tai vähän kiinteitä aineksia sisältävää keittoa. Sanalla voidaan eri kielissä myös viitata ruoka-aineista esim. survoessa erottuviin tai muunkinlaisiin nesteisiin.

  Alkuperä

  Liemellä on uralilaisissa kielissä laajalti vastineita, jotka merkitsevät 'lientä' tai 'keittoa': näitä ovat esimerkiksi pohjoissaamen liepma, ersän лем, mokšan ĺäm, niitty- ja vuorimarin лем, udmurtin лым ja pohjoismansin lām. Unkarin on 'liemi, mehu' ja sen johdos leves puolestaan 'keitto', tundranenetsin vastine евэй 'liemi' ja nganasanin d́eməə 'verestä, lihasta, jauhoista ja vedestä tehty puuro'. Sanan kantauralilaisen asun voidaan päätellä olleen *lämə ja merkinneen lientä tai keittoa.