EVE:leipä

From Sanat

leipä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *laipa

  • suomen leipä
  • karjalan leipä
  • vepsän leib
  • vatjan leipä
  • viron leib
  • eteläviron leib
  • liivin lēba

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Leipä on yleisitämerensuomalainen sana ja merkitsee kaikkialla (leivottua) leipää, perinteisissä murteissa erityisesti ruisleipää. Viron leib on yleiskielessäkin ennen kaikkea 'ruisleipä'. Itämerensuomen sanalla on toissijaisina merkityksinä yleisesti myös 'leipävilja' sekä yleistyksenä 'ruoka, ravinto' ja tästä edelleen johdettu 'ruokakunta, leipäkunta'. Vatjassa ja virossa sana tarkoittaa myös 'leipätaikinaa'.

Alkuperä

Sana on lainaa germaanisesta sanasta *hlaibaz, josta periytyvät mm. gootin hlaifs 'leipä', saksan Laib 'leipä, limppu' ja englannin loaf 'leipä, limppu'. Ruotsissakin sanalla on vastine, eteläisten ja lounaisten murteitten lev 'leipä, pieni limppu tai pitko'.