EVE:leipä

  From Sanat

  leipä

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *laipa

  • suomen leipä
  • karjalan leipä
  • vepsän leib
  • vatjan leipä
  • viron leib
  • eteläviron leib
  • liivin lēba

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Leipä on yleisitämerensuomalainen sana ja merkitsee kaikkialla (leivottua) leipää, perinteisissä murteissa erityisesti ruisleipää. Viron leib on yleiskielessäkin ennen kaikkea 'ruisleipä'. Itämerensuomen sanalla on toissijaisina merkityksinä yleisesti myös 'leipävilja' sekä yleistyksenä 'ruoka, ravinto' ja tästä edelleen johdettu 'ruokakunta, leipäkunta'. Vatjassa ja virossa sana tarkoittaa myös 'leipätaikinaa'.

  Alkuperä

  Sana on lainaa germaanisesta sanasta *hlaibaz, josta periytyvät mm. gootin hlaifs 'leipä', saksan Laib 'leipä, limppu' ja englannin loaf 'leipä, limppu'. Ruotsissakin sanalla on vastine, eteläisten ja lounaisten murteitten lev 'leipä, pieni limppu tai pitko'.