EVE:lehmä

From Sanat

lehmä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *lehmä

  • suomen lehmä
  • karjalan lehmä
  • vepsän lehm
  • vatjan lehmä
  • viron lehm
  • eteläviron lehm
  • liivin nī’em

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Sanan vastine esiintyy kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Merkitys on kaikkialla 'lehmä'.

Alkuperä

Kantasuomen sana voidaan palauttaa länsiuralilaisen kantakielen asuun *lešmä. Sanalla on vastine mordvalaiskielissä: ersän лишме ja mokšan ĺišḿɛ̆ . Mordvalaiskielten sanojen merkitys on 'hevonen', erityisesti 'ratsuhevonen', eikä ole selvää, kumpi länsiuralilaisen sanan merkitykseksi pitäisi rekonstruoida, 'lehmä' vai 'hevonen'. Mahdollista on myös, että alkuperäisenä merkityksenä on ollut 'iso (koti)eläin' tai 'lauhkea, säyseä (koti)eläin', ja tästä on sana sekä itämerensuomessa että mordvassa kehittynyt lajinnimitykseksi.

Koska sanan levikki rajoittuu vain itämerensuomalaisiin ja mordvalaisiin kieliin, on pidetty mahdollisena myös, että kyseessä on alkujaan lainasana jostakin kadonneesta kielestä, joka on jäänyt ekspansiivisten länsiuralilaisten kielimuotojen alle.