EVE:lehmä

  From Sanat

  lehmä

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *lehmä

  • suomen lehmä
  • karjalan lehmä
  • vepsän lehm
  • vatjan lehmä
  • viron lehm
  • eteläviron lehm
  • liivin nī’em

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Sanan vastine esiintyy kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Merkitys on kaikkialla 'lehmä'.

  Alkuperä

  Kantasuomen sana voidaan palauttaa länsiuralilaisen kantakielen asuun *lešmä. Sanalla on vastine mordvalaiskielissä: ersän лишме ja mokšan ĺišḿɛ̆ . Mordvalaiskielten sanojen merkitys on 'hevonen', erityisesti 'ratsuhevonen', eikä ole selvää, kumpi länsiuralilaisen sanan merkitykseksi pitäisi rekonstruoida, 'lehmä' vai 'hevonen'. Mahdollista on myös, että alkuperäisenä merkityksenä on ollut 'iso (koti)eläin' tai 'lauhkea, säyseä (koti)eläin', ja tästä on sana sekä itämerensuomessa että mordvassa kehittynyt lajinnimitykseksi.

  Koska sanan levikki rajoittuu vain itämerensuomalaisiin ja mordvalaisiin kieliin, on pidetty mahdollisena myös, että kyseessä on alkujaan lainasana jostakin kadonneesta kielestä, joka on jäänyt ekspansiivisten länsiuralilaisten kielimuotojen alle.