EVE:lähi-

From Sanat

lähi-

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *lähe-

  • suomen lähi-
  • karjalan lähi-
  • vepsän lähen←
  • vatjan '
  • viron lähi-
  • eteläviron lähü-
  • liivin le’žgõl←

Levikki ja merkitykset

suomi lähellä · karjala · viro · liivi

Partikkeli lähi esiintyy suomen murteissa merkityksissä 'lähes' ja 'lähellä, läheltä, lähelle; lähekkäin'. Paljon yleisempi se on yhdyssanojen osana lähi-, komparatiivi- ja superlatiivijohdoksina lähempi, lähin sekä ennen kaikkea paikan adverbeiksi kivettyneissä taivutusmuodoissa lähellä, läheltä ja lähelle. Näitten adverbien merkitykset ovat samat kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä, joissa niillä on vastineet.

Alkuperä

Kantasuomen sana palautuu kantauralin asuun *läsi. Kantauralin sanan merkitys on luultavasti myös ollut 'lähi', 'lähellä', joskin tarkan merkityksen rekonstruoiminen on vaikeaa. Vastineita ovat niitty- ja vuorimarin лишан 'läheinen', лишне 'lähellä' ja samojedikielten sanat kuten tundranenetsin postpositio ет’ 'kohti, (johonkin) päin; vastapäätä; (jostakin) päin; varten'.