EVE:kytkeä

From Sanat

kytkeä

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kütke-

  • suomen kytkeä
  • karjalan kytkie
  • vepsän kütte←
  • vatjan tšütše←
  • viron kütke←
  • eteläviron '
  • liivin kikīm←

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Kantasuomen verbivartalolla on suoria jatkajia vain suomessa, karjalassa ja vepsässä. Suomen yleiskielessä, karjalassa ja vepsässä merkitys on nimenomaan 'kytkeä (liittyää yhteen), panna kytkyeen'. Suomen murteissa muita merkityksiä ovat 'vangita, kahlita (rikollinen tms.)', 'pingottaa nahka kuivumaan lautaan tms.', 'pukea vaatekappale'.

Vatjan (tšütšed), viron (kütke) ja liivin (kikīm) vastineet ovat kytkeä-verbin johdoksia, ja niitten merkitys on 'kytkyt'. Virossa esiintyy myös johdettu verbi kütkestada 'kytkeä'.

Alkuperä

Kytkeä palautuu kantauralin verbiin *kütkǝ-, jonka merkitys on luultavasti ollut yleisesti 'sitoa'. Vastineita ovat niittymarin кычкаш, vuorimarin кӹцкӓш 'valjastaa', udmurtin кыткыны 'valjastaa', länsi- ja etelämansi kät- ja unkarin köt 'sitoa'. Useimmissa sukukielissä verbi on korvautunut joko perusmerkityksessään tai kokonaan jollain lainasanalla.