EVE:kuusi

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

kuusi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kuusi

  • suomen kuusi(-puu)
  • karjalan kuusi
  • vepsän kuz’
  • vatjan kuusi
  • viron kuusk
  • eteläviron kuuś
  • liivin kūzõ

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
viro
liivi
Sanan vastineet merkitsevät kuusipuita (Picea) kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä.

Alkuperä

Kuusi on uralilainen perintösana. Kantauralin sanan rekonstruktiosta on ollut eriäviä näkemyksiä, mutta nykytiedon valossa todennäköinen rekonstruktioasu on *kowsǝ̑. Vastineita ovat pohjoissaamen guossa (vastineet myös muissa saamen kielissä), ersän куз, mokšan kuz, niitty- ja vuorimarin кож, komin коз, udmurtin кыз, pohjoismansin χowt (vastine myös muissa mansin kielissä), itähantin kol, etelähantin χut sekä tundranenetsin хады 'kuusi' (vastineet tunnetaan myös muista hyvin attestoiduista samojedikielistä).