EVE:kuusi

From Sanat

kuusi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kuusi

  • suomen kuusi(-puu)
  • karjalan kuusi
  • vepsän kuz’
  • vatjan kuusi
  • viron kuusk
  • eteläviron kuuś
  • liivin kūzõ

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · viro · liivi

Sanan vastineet merkitsevät kuusipuita (Picea) kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä.

Alkuperä

Kuusi on uralilainen perintösana. Kantauralin sanan rekonstruktiosta on ollut eriäviä näkemyksiä, mutta nykytiedon valossa todennäköinen rekonstruktioasu on *kowsǝ̑. Vastineita ovat pohjoissaamen guossa (vastineet myös muissa saamen kielissä), ersän куз, mokšan kuz, niitty- ja vuorimarin кож, komin коз, udmurtin кыз, pohjoismansin χowt (vastine myös muissa mansin kielissä), itähantin kol, etelähantin χut sekä tundranenetsin хады 'kuusi' (vastineet tunnetaan myös muista hyvin attestoiduista samojedikielistä).