EVE:kotka

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

kotka

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kocka-

  • suomen kotka
  • karjalan kotka
  • vepsän '
  • vatjan kotko
  • viron kotkas
  • eteläviron kodas
  • liivin kuotkānõz

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
viro
liivi
Sanan vastineita tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä, ja ne merkitsevät kaikkialla isoja haukkojen heimoon kuuluvia päiväpetolintuja, lähinnä maakotkia (Aquila) ja merikotkia (Haliaeetus).

Alkuperä

Kantasuomen sana palautuu uralilaisen kantakielen asuun *kočka, ja sen säännöllisiä vastineita ovat pohjoissaamen goaskin 'kotka' (lisäksi vastineet luulajan-, inarin-, akkalan-, kiltinän- ja turjansaamessa), ersän куцькан, mokšan kućkan 'kotka', niittymarin куткыж 'kotka' sekä komin кутш 'kotka; huuhkaja' ja udmurtin кыӵ 'kotkan näköinen mutta sitä pienempi lintu'. Kantauralin sanan merkitykseksi voidaan varsin siis selvästi rekonstruoida 'kotka'.