EVE:kotka

From Sanat

kotka

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kocka-

  • suomen kotka
  • karjalan kotka
  • vepsän '
  • vatjan kotko
  • viron kotkas
  • eteläviron kodas
  • liivin kuotkānõz

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Sanan vastineita tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä, ja ne merkitsevät kaikkialla isoja haukkojen heimoon kuuluvia päiväpetolintuja, lähinnä maakotkia (Aquila) ja merikotkia (Haliaeetus).

Alkuperä

Kantasuomen sana palautuu uralilaisen kantakielen asuun *kočka, ja sen säännöllisiä vastineita ovat pohjoissaamen goaskin 'kotka' (lisäksi vastineet luulajan-, inarin-, akkalan-, kiltinän- ja turjansaamessa), ersän куцькан, mokšan kućkan 'kotka', niittymarin куткыж 'kotka' sekä komin кутш 'kotka; huuhkaja' ja udmurtin кыӵ 'kotkan näköinen mutta sitä pienempi lintu'. Kantauralin sanan merkitykseksi voidaan siis varsin selvästi rekonstruoida 'kotka'.