EVE:kieli

From Sanat

kieli

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *keeli

  • suomen kieli
  • karjalan kieli
  • vepsän kel’
  • vatjan tšeeli
  • viron keel
  • eteläviron ki̬i̬ĺ
  • liivin kēļ

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Merkitys 'kieli' niin ruumiinosana kuin puhutun kielen nimenä tavataan kautta itämerensuomen. Myös toissijaisia merkityksiä kuten 'soittimen kieli' tavataan useimmista kielistä.

Alkuperä

Kantasuomen sana voidaan palauttaa kantauralin asuun *kälə, jonka vastineita ovat pohjoissaamen giella ja muiden saamelaiskielten vastaavat muodot, ersän кель, mokšan ḱɛĺ , komin кыв udmurtin кыл 'kieli', itähantin köl (ja muiden hantin kielten vastaavat muodot) 'sana; kieli', itämansin verbi köaləmt- 'tarkata, pitää silmällä' (sana on johdos vanhasta kieli-sanasta, joka sellaisenaan ei ole mansin kielissä säilynyt) sekä samojedikielten vastineet kuten nganasaanin śiəd'ə 'kieli'. Etäsukukielistä vastineet puuttuvat ainoastaan marista ja unkarista. Uralilaiseen kantakieleen voidaan palauttaa kaksi luultavasti 'kieltä' tarkoittanutta sanaa, *käli ja *ńälmä, ja jälkimmäinen on säilynyt marissa (йылме, йӹлмӹ) ja unkarissa (nyelv) 'kielen' merkityksessä (jälkimmäisen sanan jatkaja on myös pohjoissaamen njálbmi 'suu').