EVE:kaunis

From Sanat

kaunis

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kaunis

  • suomen kaunis
  • karjalan kaunis
  • vepsän '
  • vatjan kauniz
  • viron kaunis
  • eteläviron kaunis?
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Adjektiivi kaunis merkitsee suomessa ja lähisukukielissä miellyttävän näköistä, joskus myös muutoin hyvää tai miellyttävää. Vatjassa yleisimmäksi merkitykseksi on kuitenkin venäjän красный-sanan vaikutuksesta tullut 'punainen'. Virossa kaunis on käytössä myös apusanana 'melko, melkoisen'.

Alkuperä

Kaunis on lainattu kantasuomeen kantagermaanin sanasta *skauniz, jonka jatkajia ovat muun muassa gootin skauns 'kaunis', muinaissaksin scōni 'kaunis, loistava', nykysaksan schön ’kaunis’ ja englannin sheen 'loiste'. Ruotsiin skön 'kaunis' on saatu hansakaudella lainana keskialasaksista.