EVE:kattila

  From Sanat

  kattila

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *kattila

  • suomen kattila
  • karjalan kattila
  • vepsän katil
  • vatjan kattila
  • viron katel
  • eteläviron katõľ
  • liivin kaţļā

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Suomen murteissa kattila on yleensä tasapohjainen keittoastia, jossa on joko varsi tai kaksi korvaa. Idässä, Laatokan rannan murteissa kattila kuitenkin merkitsee pyöreäpohjaista valurautapataa, ja 'padan' merkitys on ensisijainen sen kaikilla lähisukukielten vastineilla; vain inkeroisessa ja karjalassa sanalla on toissijaisena ja harvinaisempana sama merkitys kuin suomen yleiskielessä.

  Kattilan suppealevikkisiä lisämerkityksiä ovat Karjalan kannakselta ja Ruijan kveenistä kirjattu 'kahvipannu' sekä karjalan etelämurteista ja vepsästä tavattu 'vesiämpäri'. Suomeen on kehittynyt myös vertauskuvallinen merkitys 'kattilamainen syvänne, rotko'.

  Alkuperä

  Kattila on germaaninen lainasana. Lähtömuotona on kantagermaanin *katilaz 'kattila, pata', jota nykykielissä jatkavat esimerkiksi saksan Kessel ja englannin kettle 'kattila' tai sen myöhempi kantaskandinaavinen jatkaja *katilaR, josta tulee mm. muinaisruotsin kätil ja edelleen nykyruotsin kittel 'kattila'. Kantagermaaniin *katilaz on puolestaan lainattu latinan sanasta catillus 'pieni kulho tai malja'.