EVE:karvas

From Sanat

karvas

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *karvas

  • suomen karvas
  • karjalan karvas
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin kǭraz

Levikki ja merkitykset

Adjektiivi karvas on suomessa länsi- ja pohjoismurteiden sana. Itämurteissa sitä on tavattu harvemmin ja karjalassa se tunnetaan vain Uhtualta. Sanalla on kuitenkin vastine liivissä asti. Karvas kuvaa makua tai hajua kitkeräksi, katkeraksi, pistäväksi. Metaforisesti karvasta käytetään raskaista, pahoista tai ikävistä kokemuksista, tuntemuksista ja mielialoista. Suomen murteissa karvas on myös substantiivi merkityksissä 'karvas maku; kitku, katku'.

Alkuperä

Karvas on saatu kantagermaanin adjektiivista *harwaz 'karvas', josta polveutuu saksan sana herb 'karvas'.