EVE:karsia

  From Sanat

  karsia

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *karci-

  • suomen karsia
  • karjalan karsie
  • vepsän kaŕśta
  • vatjan karsia
  • viron karsima
  • eteläviron '
  • liivin '

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro

  Merkitys 'karsia, oksia' tavataan kaikista kielistä, joissa sana esiintyy. Suomen ja karjalan murteissa esiintyy myös merkitys '(vilun tunteesta) karmia, riipoa', karjalassa (Suojärven murteessa) myös 'kuorsata'. Myös muita myöhemmin kehittyneitä merkityksiä, kuten 'raapia', esiintyy suomen, viron ja vatjan murteissa.

  Alkuperä

  Sana on luultavasti varhainen laina kantagermaanin verbistä *skardijan-, jota edustaa mm. muinaisruotsin skærþa 'tehdä lovi, harventaa'. Mahdollisena on pidetty myös lainautumista balttilaisesta sanasta, jota edustaa liettuan skardyti 'leikata; teurastaa; pilkkoa'.