EVE:karpalo

From Sanat

karpalo

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *karpa-

  • suomen karpalo
  • karjalan karpalo
  • vepsän garbol
  • vatjan '
  • viron karbal(as)
  • eteläviron '
  • liivin gārban

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · viro · liivi

Sanaa karpalo käytetään kurjenmarjasta, Oxycoccus quadripetalus, suomessa vanhastaan lounaismurteita ja useimpia hämäläismurteita lukuunottamatta sekä inkeroisessa, karjalassa, lyydissä ja vepsässä – siis lähes koko pohjoisessa itämerensuomessa. Viron vastine tavataan vain kahdesta suomenvoittoisimmasta pohjoisrannikon pitäjästä (Kuusalu, Vaivara). Liiviksi karpalo on gārban: siinä on sama sanankanta, mutta l-alkuisen päätteen paikalla on n-alkuinen.

Ainakin suomessa ja karjalassa karpalo-sanaa käytetään myös metaforisesti kyynelestä, hikipisarasta ja verenpisarasta.

Alkuperä

Karpalo liittyy latvian adjektiiveihin skarbs 'hapan' ja skarbans 'hapahko', mutta yhteyden täytyy olla kantasuomen aikainen eli latvian kieltä vanhempi. Luultavasti kantasuomen balttilaislainojen lähtökielessä on karpalon nimenä ollut tämän adjektiivin vastineesta johdettu *skarbala- tai *skarbana-.

Lyydissä, vepsässä ja liivissä sanan alkukonsonantti on jostain syystä soinnillistunut.