EVE:kana

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

kana

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kana

  • suomen kana
  • karjalan kana
  • vepsän kana
  • vatjan kana
  • viron kana
  • eteläviron kana
  • liivin kanā

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
viro
liivi
Kana on kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä Gallus domesticus, kesykana. Yleisesti se viittaa myös muihin kanalintuihin kuten riekkoon eli metsäkanaan (Lagopus lagopus), etenkin niiden naaraisiin. Sanalla on myös vertauskuvallista käyttöä: kansanlauluissa kana on laajalti morsiamen tai nuorikon hellittelynimenä, suomen ja viron murteissa kanaksi on kutsuttu myös kahvipannua.

Alkuperä

Kantasuomen *kana on varhainen lainasana germaanisesta kantakielestä. Lähtömuotona on ollut kantagermaanin *hanan 'kukko', jota nykykielissä jatkavat muun muassa ruotsin hane, saksan Hahn ja gootin hana. Samaan sanueeseen kuuluvat vanhoina johdoksina myös saksan Huhn ja englannin hen 'kana'. Lainan varhaisuuteen viittaa kantasuomen *k korvaamassa kantagermaanin *h:ta (lausuttu suurin piirtein kuin saksan (a)ch, nykykreikan χ tai venäjän х): myöhemmissä lainoissa kantagermaanin *h on substituoitu kantasuomen *h:lla.