EVE:kaksi

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kakci >

  • suomen kaksi
  • karjalan kaksi
  • vepsän kaks’
  • vatjan kahsi
  • viron kaks
  • eteläviron katś
  • liivin kakš

Merkitykset

suomi, karjala, vatja, viro, liivi


Alkuperä

Lukusana kaksi on uralilaista alkuperää, ja sen kantauralilaiseksi esivaiheeksi voidaan rekonstruoida *käktä. Vastineita esiintyy kaikissa etäsukukielten ryhmissä: pohjoissaamen guokti (vastineet myös muissa saamen kielissä), ersän кавто, mokšan kafta, niittymarin кок, кокыт, vuorimarin кок, кокты, komin кык, udmurtin кык, itähantin kät, kätkən (vastineet myös muissa hantin kielissä), pohjoismansin kit, kitiγ (vastineet myös muissa mansin kielissä), unkarin két, kettő ja tundranenetsin сидя (vastineet myös muissa samojedikielissä) 'kaksi'. Marissa, hantissa, mansissa ja unkarissa esiintyy erikseen attributiivinen ja predikatiivinen muoto lukusanalle 'kaksi'.