EVE:kaksi

  From Sanat

  kaksi

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *kakci

  • suomen kaksi
  • karjalan kaksi
  • vepsän kaks’
  • vatjan kahsi
  • viron kaks
  • eteläviron katś
  • liivin kakš

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Lukusanojen merkityksissä ei yleensä ole vaihtelua: myös sanan kaksi merkitys on sama koko kielikunnassa.

  Alkuperä

  Lukusana kaksi on uralilaista alkuperää, ja sen kantauralilaiseksi esivaiheeksi voidaan rekonstruoida *käktä. Vastineita esiintyy kaikissa etäsukukielten ryhmissä: pohjoissaamen guokti (vastineet myös muissa saamen kielissä), ersän кавто, mokšan kafta, niittymarin кок, кокыт, vuorimarin кок, кокты, komin кык, udmurtin кык, itähantin kät, kätkən (vastineet myös muissa hantin kielissä), pohjoismansin kit, kitiγ (vastineet myös muissa mansin kielissä), unkarin két, kettő ja tundranenetsin сидя (vastineet myös muissa samojedikielissä) 'kaksi'. Marissa, hantissa, mansissa ja unkarissa esiintyy erikseen attributiivinen ja predikatiivinen muoto lukusanalle 'kaksi'.