EVE:kaivaa

From Sanat
Jump to navigation Jump to search

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *kaiva- >

  • suomen kaivaa
  • karjalan kaivoa
  • vepsän kaida
  • vatjan kaivaa
  • viron kaevama
  • eteläviron kaibma
  • liivin kouvõ

Merkitykset

suomi, karjala, vatja, viro, liivi

Perusmerkitys kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä on 'kaivaa', lisäksi merkitys 'kaivertaa, kovertaa' tavataan suomen murteissa, karjalassa, vatjassa ja etelävirossa. Suomen murteissa ja vatjassa tavataan myös merkitys 'nostaa perunoita'. Vatjassa esiintyy myös merkitys 'kiskoa, repiä'. Virossa murteissa tavataan myös merkitys 'törkkiä'. Muita suomen murteissa tavattavia merkityksiä ovat 'tonkia; jäytää; enteillä sadetta'.

Alkuperä

Kaivaa on kantauralista asti periytyvä sana. Uralilaiseen kantakieleen voidaan rekonstruoida vartalo *kajwa-, jonka merkitys on luultavasti ollut 'kaivaa'. Vastineita ovat pohjoissaamen goaivut 'ammentaa, kauhoa; kaivaa, kuopia (lunta)' (vastineet kaikissa saamen kielissä), ersän каямс 'heittää', mokšan kajams 'kaataa', niittymarin куаш, vuorimarin коаш, komin койны 'kaataa, valuttaa', udmurtin куяны 'heittää', unkarin (johdos) hajít 'heittää' ja tundranenetsin сива 'lapio' (vastine myös enetsissä, nganasaanissa ja kamassissa).