EVE:käsi

From Sanat

käsi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *käci

  • suomen käsi
  • karjalan käsi
  • vepsän käzi
  • vatjan tšäsi
  • viron käsi
  • eteläviron käsi
  • liivin ke’ž

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Merkitys 'käsi' tavataan kaikista itämerensuomalaisista kielistä.

Alkuperä

Kyseessä on uralilainen perintösana, joka voidaan palauttaa kantauralin asuun *kätǝ 'käsi'. Vastineita esiintyy kaikissa uralilaisen kielikunnan haaroissa paitsi samojedikielissä. Sanan voi olettaa hävinneen kantasamojedista ja korvautuneen tuntematonta alkuperää olevalla sanalla *utå.

Kantasuomen sanan *käci vastineita ovat saamelaiskielten sanat kuten pohjoissaamen giehta, ersämordvan кедь, mokšamordvan käd́, niitty- ja vuorimarin кид, komin ja udmurtin ки, unkarin kéz, pohjoismansin kāt (merkitys myös 'etutassu'; vastineet myös muissa mansin kielissä) ja itähantin köt (vastine myös muissa hantin kielissä. Kaikkien näiden merkitys on 'käsi' tai 'kaksi kättä'.