EVE:juoda

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

juoda

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *joo-

  • suomen juoda
  • karjalan juuva
  • vepsän joda
  • vatjan juvva
  • viron jooma
  • eteläviron ju̬u̬ma
  • liivin jūodõ

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
viro
liivi
Merkitys 'juoda' esiintyy kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä.

Alkuperä

Sana palautuu uralilaiseen kantakieleen. Vastineita ovat pohjoissaamen juhkat (vastineet myös muissa saamen kielissä), vuori- ja niittymarin йӱаш, komin юны, udmurtin юыны, unkarin iszik (vartalo i-) 'juoda' sekä samojedikielten johdokset kuten itäselkupin ыргу 'juoda; juopotella' ja tundranenetsin ңэ̇рць 'juoda', нгэхэлць 'juoda yhdellä kulauksella'.