EVE:juoda

From Sanat

juoda

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *joo-

  • suomen juoda
  • karjalan juuva
  • vepsän joda
  • vatjan juvva
  • viron jooma
  • eteläviron ju̬u̬ma
  • liivin jūodõ

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Merkitys 'juoda' esiintyy kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä.

Alkuperä

Sana palautuu uralilaiseen kantakieleen. Vastineita ovat pohjoissaamen juhkat (vastineet myös muissa saamen kielissä), vuori- ja niittymarin йӱаш, komin юны, udmurtin юыны, unkarin iszik (vartalo i-) 'juoda' sekä samojedikielten johdokset kuten itäselkupin ыргу 'juoda; juopotella' ja tundranenetsin ңэ̇рць 'juoda', нгэхэлць 'juoda yhdellä kulauksella'.