EVE:jousi

From Sanat

jousi

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *jousi

  • suomen jousi
  • karjalan jousi
  • vepsän '
  • vatjan '
  • viron '
  • eteläviron '
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Jousella on vastineet kaikilla suomen ja karjalan murrealueilla. Päämerkitysten 'ponnahduttamiseen, tärähdyksen vaimentamiseen tms. käytettävä kimmoisa lista, lanka tms.' ja 'jousipyssy' ohella sillä tavataan tarkemmat merkitykset 'jousipyssyn kaari; jousipyssyn jänne'. Muita, myöhemmin kehittyneitä merkityksiä ovat 'viulun jousi', 'jousiäes' ja 'pirtinpöydän ristikkojalkoja yhdistävä tukipuu, lautarakenne tai laatikko'. Lisäksi sana esiintyy ilmauksissa jousella(an) 'vuorollaan' ja parhaassa jousessa 'voimissaan, työkykyisenä'.

Alkuperä

Vaikka jousella onkin suppea levikki itämerensuomalaisissa kielissä, on sana hyvin vanha ja palautuu jo uralilaiseen kantakieleen. Tämän osoittavat lukuisat vastineet etäsukukielissä: pohjoissaamen juoksa (vastineet myös muissa saamen kielissä), ersän ëнкс ja mokšamordvan joŋks, niittymarin йоҥеж, vuorimarin янгеж, unkarin íj, itämansin jowt (vastineet myös muissa mansin kielissä), itähantin joγəl (vastineet myös muissa hantin kielissä) sekä samojedikielten sanat kuten tundranenetsin ңын 'jousi'. Kantauralin asuksi voidaan rekonstruoida *joŋsǝ̑ tai *jëŋsǝ̑.