EVE:jalka

From Sanat

jalka

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *jalka

  • suomen jalka
  • karjalan jalka
  • vepsän jaug
  • vatjan jalka
  • viron jalg
  • eteläviron jalg
  • liivin jālga

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Jalka merkitsee koko itämerensuomessa sekä jalkaterää että koko ihmisen alaraajaa tai eläimen raajaa. Monissa kiteytyneissä sanonnoissa yksiköllinen jalka merkitsee molempia jalkoja: kulkea jalan, pukea housut jalkaan, panna jalalla koreasti, sairastaa jalan päältä jne. Tätä pidetään jäänteenä parillisten ruumiinosien nimitysten aiemmasta, jo uralilaiseen kantakieleen kuuluneesta yksiköllisyydestä.

Ainakin useimmissa itämerensuomalaisissa kielissä, luultavasti kaikissa, jalkoja ovat myös erilaisten esineitten kannattavat tai tukevat osat (tuolin jalka, kivijalka, kuhilaan jalka jne.), siellä täällä yleisemminkin alaosat (nuotan jalka jne.). Viron ja eteläviron murteissa jalg voi merkitä yhtäältä myös askelta, toisaalta apulaista, juoksupoikaa.

Alkuperä

Jo uralilaisessa kantakielessä oli *jalka 'jalka, molemmat jalat'. Vastineita ovat pohjoissaamen juolgi, niittymarin йол ja mäkimarin ял 'jalka'. Ersän ялго, mokšan jalga ja unkarin gyalog merkitsevät 'jalan, jalkaisin' ja selittyvät johdoksina näistä kielistä kadonneesta jalkaa merkinneestä sanasta. Unkarin sanan gy- (ääntyy [ď]) on epäsäännöllinen, sillä kantauralin *j-n odotuksenmukainen jatkaja on unkarissa j-. Osassa unkarin murteita *j- on kuitenkin muuttunut gy-ksi, ja voidaan olettaa murteellisen asun gyalog levinneen sinnekin, missä muutosta ei tapahtunut ja syrjäyttäneen aiemman asun *jalog.