EVE:jaksaa

From Sanat

jaksaa

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *jaksa-

  • suomen jaksaa
  • karjalan jaksoa
  • vepsän '
  • vatjan jahsaa
  • viron jaksama
  • eteläviron jaaksama?
  • liivin '

Levikki ja merkitykset

Verbillä jaksaa on etenkin fyysisen kykenemisen merkitys suomessa, inkeroisessa ja virossa sekä karjalan kielen Raja-Karjalan murteissa. Vanhassa kirjasuomessa esiintyvät tätä aikaisemmin merkitykset 'saavuttaa, saada kiinni, voittaa' ja tämän lisäksi suomen murteissakin laajalti tunnettu fraasi juurta jaksaen 'perinpohjaisesti', joka lienee alkuaan tarkoittanut 'juuretkin kiskoen'. Jaksaa-verbiä on käytetty myös innokkaasta tai pitkällisestä puhumisesta paikoin suomen murteissa ja vanhassa kirjasuomessa.

Vienan karjalassa ja suomen pohjoismurteissa on esiintynyt merkitys 'riistää, varastaa'. Yleensä karjalan kaikilla murrealueilla sekä lyydissä ja vatjassa verbi merkitsee kenkien riisumista, karjalassa myös esimerkiksi valjaiden riisumista.

Alkuperä

Jaksaa on uralilainen perintösana, jonka vastineita ovat mokšamordvan juksə̑ms 'purkaa, aukaista, riisua' ja ersämordvan юксемс 'päästää auki, irrottaa' sekä komin juski̮ni̮ ja udmurtin юскыны 'riisua valjaista'. Mahdollisesti sama perua on myös pohjoissaamen juoksut 'riittää; noitakeinoin parantaa taikoen aiheutettu tauti'.

Verbi näyttää alun perin merkinneen 'riisumista, irrottamista', mistä suomen ja saamen merkitykset ovat laajentuneet muunlaiseen voimaa käyttävään toimintaan ja lopulta voimien puolesta kykenemiseen. Kantauralin asuksi voidaan rekonstruoida *jaksa- tai *je̮ksa-, vaikkakin mordvan sanojen vokaalit ovat tähän nähden epäsäännöllisiä.