EVE:jää

  From Sanat

  jää

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *jää

  • suomen jää
  • karjalan jeä
  • vepsän
  • vatjan jää
  • viron jää
  • eteläviron i(j)ä
  • liivin jei

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Merkitys 'jää' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Osassa suomen ja karjalan murteita sanalla on myös merkitys 'kaihi'.

  Alkuperä

  Jää on uralilainen perintösana: kantasuomen sanan vastineita ovat pohjoissaamen jiekŋa (vastineet myös muissa saamen kielissä), ersän эй, mokšan

  ej , niittymarin ий, vuorimarin и, komin йи, udmurtin йӧ, pohjoismansin jāŋk (vastineet myös muissa mansin kielissä), itähantin jöŋk (vastineet myös muissa hantin kielissä) ja unkarin jég 'jää'. Sanan kantauralilaiseksi asuksi voidaan rekonstruoida *jäŋə.