EVE:jää

From Sanat

jää

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *jää

  • suomen jää
  • karjalan jeä
  • vepsän
  • vatjan jää
  • viron jää
  • eteläviron i(j)ä
  • liivin jei

Levikki ja merkitykset

suomi · karjala · vatja · viro · liivi

Merkitys 'jää' tavataan kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä. Osassa suomen ja karjalan murteita sanalla on myös merkitys 'kaihi'.

Alkuperä

Jää on uralilainen perintösana: kantasuomen sanan vastineita ovat pohjoissaamen jiekŋa (vastineet myös muissa saamen kielissä), ersän эй, mokšan

ej , niittymarin ий, vuorimarin и, komin йи, udmurtin йӧ, pohjoismansin jāŋk (vastineet myös muissa mansin kielissä), itähantin jöŋk (vastineet myös muissa hantin kielissä) ja unkarin jég 'jää'. Sanan kantauralilaiseksi asuksi voidaan rekonstruoida *jäŋə.