EVE:ilves

From Sanat

Etusivutunnus madallettuna.jpg

ilves

Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

Kantasuomen *ilbes

  • suomen ilves
  • karjalan ilves
  • vepsän il’bez
  • vatjan ilvez
  • viron ilves
  • eteläviron ilves
  • liivin īlbõks

Levikki ja merkitykset

suomi
karjala
vatja
viro
liivi
Kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä ilves on Lynx lynx, kissan sukuinen villieläin. Eräiden läntisten hämäläismurteiden ilves 'koukkupiikkinen kehysäes' on varmaan alkujaan kissapetoon liittyvä kielikuva, kun taas suomen itä- ja pohjoismurteiden 'kiusantekijä, ilkiö, riiviö' ja vienankarjalan 'ilmestys, kummitus' kuuluvat pohjoisen itämerensuomen ilve-sanueeseen yhdessä ilvehtiä-verbin kanssa.

Alkuperä

Itämerensuomalaisten kielten ohella sanalla on säännöllisiä vastineita myös pohjoissaamessa, luulajan- ja akkalansaamessa, esimerkiksi pohjoissaamen albbas 'ilves'. Saamen ja itämerensuomen sanat voidaan palauttaa yhteiseen länsiuralilaiseen asuun *ilpǝs, mutta koska sanalla ei tunneta vastineita muista sukukielistä, on ilves voitu saada itämerensuomeen ja saameen jostakin sittemmin kadonneesta kielestä. Tähän viittaa myös kse-vartalo, jota ei vanhoilla johtamattomilla perintösanoilla tavata.