EVE:ilves

  From Sanat

  ilves

  Vastineet ja kantasuomen rekonstruktio

  Kantasuomen *ilbes

  • suomen ilves
  • karjalan ilves
  • vepsän il’bez
  • vatjan ilvez
  • viron ilves
  • eteläviron ilves
  • liivin īlbõks

  Levikki ja merkitykset

  suomi · karjala · vatja · viro · liivi

  Kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä ilves on Lynx lynx, kissan sukuinen villieläin. Eräiden läntisten hämäläismurteiden ilves 'koukkupiikkinen kehysäes' on varmaan alkujaan kissapetoon liittyvä kielikuva, kun taas suomen itä- ja pohjoismurteiden 'kiusantekijä, ilkiö, riiviö' ja vienankarjalan 'ilmestys, kummitus' kuuluvat pohjoisen itämerensuomen ilve-sanueeseen yhdessä ilvehtiä-verbin kanssa.

  Alkuperä

  Itämerensuomalaisten kielten ohella sanalla on säännöllisiä vastineita myös pohjoissaamessa, luulajan- ja akkalansaamessa, esimerkiksi pohjoissaamen albbas 'ilves'. Saamen ja itämerensuomen sanat voidaan palauttaa yhteiseen länsiuralilaiseen asuun *ilpǝksǝ, mutta koska sanalla ei tunneta vastineita muista sukukielistä, on ilves voitu saada itämerensuomeen ja saameen jostakin sittemmin kadonneesta kielestä. Tähän viittaa myös kse-vartalo, jota ei vanhoilla johtamattomilla perintösanoilla tavata.